SKV24H さん プロフィール

 • 
SKV24Hさん: skv24h.blogspot.com
ハンドル名SKV24H さん
ブログタイトルskv24h.blogspot.com
ブログURLhttp://skv24h.blogspot.com/
サイト紹介文https://skv24h.blogspot.com/2017/03/benh-sui-mao-ga-o-hau-mon.html
自由文https://skv24h.blogspot.com/2017/03/benh-sui-mao-ga-o-mieng.html
https://skv24h.blogspot.com/2017/03/bi-sui-mao-ga-kieng-gi.html
https://skv24h.blogspot.com/2017/03/benh-sui-mao-ga-o-nam.html
参加カテゴリー
更新頻度(1年)情報提供10回 / 1日(平均70.0回/週) - 参加 2017/05/18 18:05

SKV24H さんのブログ記事

 • 過去の記事 …
 • Bị sùi mào gà nên kiêng ăn gì?
 • Sùi mào gà là b?nh xã h?i khá nguy hi?m do viruts HPV(Human Papolima Viruts) gây ra. B?nh có kh? năng lây nhi?m khá cao và hi?n nay v?n ch?a tìm ra đ??c thu?c đ?c tr?. Chúng ta ch? có th? s? d?ng nh?ng ph??ng pháp đ?t sùi đ? làm bi?n m?t nh?ng n?t sùi. Tuy nhiên vi?c đi?u tr? này ch? là bi?n pháp nh?t th?i và sùi mào gà có th? qua [続きを読む]
 • Bệnh sùi mào gà ở hậu môn
 • Sùi mào gà là b?nh là b?nh xã h?i nguy hi?m do viruts HPV gây ra. B?nh lây lan do ti?p xúc v?i ch?t d?ch hay máu c?a ng??i b?nh. Ph? bi?n là qua vi?c quan h? tình d?c không an toàn, v?y nên các n?t sùi s? xu?t hi?n ch? y?u ? b? ph?n sinh d?c ? c? nam và n?. Hi?n nay, nh?ng v?n đ? v? quan h? tình d?c đ?i v?i nh?ng ng??i tr? khá tho [続きを読む]
 • Bệnh sùi mào gà ở miệng
 • Ngày nay do s? thích quan h? tình d?c c?a nh?ng ng??i tr? mà sùi mào gà có nguy c? m?c ? nh?ng n?i khá "hi?m" nh? mi?ng, h?u môn...Nh?ng v? trí này th??ng có đi?m chung là niêm m?c da r?t m?ng, d? t?n th??ng gây r?t nhi?u khó khăn trong quá trình đi?u tr?. ? bài vi?t này ngày hôm nay chúng ta s? cùng nhau tìm hi?u v? b?nh sùi mà [続きを読む]
 • Bệnh sùi mào gà ở nam
 • B?nh sùi mào gà m?t b?nh xã h?i r?t nguy hi?m, do vi khu?n HPV(Human Papolima Viruts) gây ra, b?nh có nguy c? lây nhi?m khá cao nh?t là đ?i v?i nam gi?i v?i. ch? đ? sinh ho?t không lành m?nh r?t d? dàng nhi?m căn b?nh này. B?nh sùi mào gà ? nam gây ra nh?ng h?u qu? r?t n?ng n? đ?i v?i kh? năng sinh s?n và hoàn toán có th? d?n đ?n ch [続きを読む]
 • Bệnh sùi mào gà ở nữ
 • B?nh sùi mào gà là b?nh xã h?i khá nguy hi?m do vi khu?n HPV(Human Papolima Viruts) gây ra. C? nam và n? đ?u có nguy c? b? nhi?m b?nh n?u quan h? tình d?c không an toàn ho?c có ti?p xúc v?i vi khu?n sùi mào gà. Do đ?c đi?m c?u t?o c?a b? ph?n sinh d?c khá ph?c t?p nên sùi mào gà ? n? th??ng khó phát hi?n và khó đi?u tr? h?n nh?ng [続きを読む]
 • Bị sùi mào gà có mang thai được không?
 • Sùi mào gà là b?nh xã h?i nguy hi?m b?nh do viruts HPV gây ra và b? lây nhi?m ch? y?u qua đ??ng tình d?c. ?nh h??ng nghiêm tr?ng đ?n s?c kh?e và tâm lý c?a ng??i b?nh. (Chúng ta có th? tìm hi?u rõ h?n v? b?nh sùi mào gà ? bài vi?t B?nh sùi mào gà-Khái quát v? b?nh sùi mào gà.)B? sùi mào gà có mang thai đ??c hay không? R? [続きを読む]
 • Điều trị sùi mào gà bằng phương pháp dân gian
 • B?nh sùi mào gà m?t b?nh xã h?i r?t nguy hi?m tuy nhiên hi?n nay v?i s? phát tri?n c?a y h?c thì nh?ng ph??ng pháp ch?a b?nh b?ng thu?c hay công ngh? hi?n đ?i đã và đang cho th?y đ??c s? hi?u qu? r?t cao. Ngoài ra chúng ta còn có nh?ng cách đi?u tr? sùi mao gà b?ng ph??ng pháp dân gian giúp chung ta có th? ti?t ki?m đ??c chi phí [続きを読む]
 • Điều trị sùi mào gà bằng phương pháp ALA-PDT
 • Ph??ng pháp ALA-PDT là gì?Ph??ng pháp ALA-PDT là m?t trong nh?ng ph??ng pháp ch?a tr? sùi mào gà tiên ti?n nh?t hi?n nay. Ph??ng pháp này ho?t đ?ng trên nguyên t?t phá h?y có ch?n l?c nh?ng t? bào b?t th??ng c?a mô đích, không gây t?n th??ng cho các t? bào bình th??ng xung quanh. Trong quá trình đi?u tr? b?nh sùi mào gà thì quá [続きを読む]
 • Bệnh sùi mào gà-Khái quát về bệnh sùi mào gà
 • Khái ni?m v? b?nh sùi màu gà:B?nh sùi mào gà là gì? Sùi mào gà hay còn đ??c g?i là b?nh m?ng gà(m?n cóc sinh d?c) là m?t căn b?nh xã h?i ch? y?u lây vì quan h? tình d?c không an toàn và do virus HPV (Human Pilloma Virus) gây ra. Sau m?t th?i gian ? b?nh r?t dài thì nh?ng tri?u ch?ng m?i xu?t hi?n vì th? khi có d?u hi?u b?nh chúng ta [続きを読む]
 • 過去の記事 …