Quay Mat さん プロフィール

 • 
Quay Matさん: Quay Mat
ハンドル名Quay Mat さん
ブログタイトルQuay Mat
ブログURLhttp://giupviecvietmy.com
サイト紹介文介護保険
自由文40歳以上の方が対象となり、日常生活を営むにあたり支援が必要になった場合に申請が可能です。
ただし、40歳以上65歳未満の方は、介護保険が定める高齢にともなう疾病に該当する必要があります。65歳以上の方は、病名の制限はありません。

該当疾患は以下の通りです。

1. がん末期
2. 関節リウマチ
3. 筋委縮性側索硬化症
4. 後縦靭帯骨化症
5. 骨折をともなう骨粗鬆症
6. 初老における認知症
7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 【パーキンソン病関連疾患】
8. 脊髄小脳変性症
9. 脊柱管狭窄症
10. 早老症
11. 多系統委縮症
12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13. 脳血管疾患
14. 閉塞性動脈硬化症
15. 慢性閉塞性肺疾患
16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
申請は市区町村役場の介護保険窓口にて、申請を受け付けています。
お近くの地域包括支援センターに申請を依頼することもできます。
※地域包括支援センターは、医療福祉相談室にてご紹介が可能です。

参加カテゴリー
更新頻度(1年)情報提供56回 / 76日(平均5.2回/週) - 参加 2017/06/06 18:09

Quay Mat さんのブログ記事

 • Dịch vụ chăm sóc trẻ em sơ sinh quận 2
 • T?i các thành ph? l?n nhi?u gia đình đình r?t quan tâm đ?n v?n đ? chăm sóc tr? vì công vi?c m?u sinh b?n r?n h? không có nhi?u th?i gian dành cho con cái, h? mu?n tìm d?ch v? chăm sóc tr? s? sinh qu?n 2 b?o đ?m nh?ng đ?a tr? c?a h? đ??c chăm sóc t?t nh?t đ? b?n an tâm h?n nh?ng lúc đi làm hay v?ng nhà. Hãy đ?n v?i [続きを読む]
 • Dịch vụ giữ em bé quận 2
 • B?t kì ông b? bà m? nào đ?u mu?n chăm sóc nuôi d??ng con mình kh?e m?nh và l?n khôn, th? nh?ng cu?c s?ng b?n r?n chúng ta ph?i lo toan nhi?u v?n đ?. Đ?c bi?t lúc sinh tr? s? có nhi?u vi?c mà ông b? bà m? b?t bu?c ph?i quan tâm t?i, h? không có nhi?u th?i gian đ? chăm lo cho con cài n?u có thì cũng s? b? chi ph?i ph?n nào b?i [続きを読む]
 • Dịch vụ chăm người bệnh quận 1
 • Chăm sóc ng??i b?nh luôn không ph?i là công vi?c d? dàng, nó c?n th?i gian, s? nh?n n?i và h?n h?t là các ki?n th?c c?n thi?t và kinh nghi?m. Cu?c s?ng hi?n đ?i ai cũng b?n b? công vi?c, vi?c dành th?i gian chăm sóc ng??i b?nh có th? khi?n b?n m?t m?i và áp l?c và căng th?ng do stress. Hi?u đ??c nhu c?u và s? c?n thi?t c?a m?i [続きを読む]
 • Dịch vụ chăm người già quận 1
 • Không gi?ng nh? nh?ng ng??i tr? tu?i, s?c kh?e c?a ng??i cao tu?i th??ng y?u h?n do h? mi?n dich và ch?c năng c?a các c? quan suy gi?m. Do đó, vi?c chăm sóc s?c kh?e cho ng??i cao tu?i t?i nhà luôn khôg ph?i là đi?u đ?n gi?n. b?n càn có nh?ng ki?n th?c v? dinh d??ng cũng nh? cách phòng ng?a b?nh t?t b?o v? s?c kh?e cho ng??i gi [続きを読む]
 • Việt M? công ty giúp việc gia đình quận 7 uy tín và chất lượng
 • Hi?n nay, vi?c ch?n m?t ng??i giúp vi?c ph? giúp nh?ng công vi?c gia đình không h? d? dàng vì ch?a có ngu?n tin cây. Vi?c ch?n m?t đ?n v? cung c?p có l? s? d? dàng h?n, nh?ng làm th? nào đ? bi?t đ??c m?t đ?n v? s? có m?t m?t ch?t l??ng và uy tín t?t nh?t. Bài vi?t hôm nay s? gi?i thi?u cho các b?n, các ch? em n?i tr? m?t đ [続きを読む]
 • Công ty giúp việc gia đình quận 7 uy tín và chất lượng
 • Công Ty Giúp Vi?c Gia Đình Qu?n 7 Uy Tín Và Ch?t L??ngHi?n nay, vi?c ch?n m?t ng??i giúp vi?c ph? giúp nh?ng công vi?c gia đình không h? d? dàng vì ch?a có ngu?n tin cây. Vi?c ch?n m?t đ?n v? cung c?p có l? s? d? dàng h?n, nh?ng làm th? nào đ? bi?t đ??c m?t đ?n v? s? có m?t m?t ch?t l??ng và uy tín t?t nh?t. Bài vi?t hôm n [続きを読む]
 • Những lưu ý khi chọn dịch vụ giúp việc nhà quận 6
 • Trong xã h?i ngày nay, con ng??i luôn ph?i đ?i di?n v?i bi?t bao nhiêu là b? b?n c?a công vi?c t? cu?c s?ng. Nh?t là ? nh?ng thành ph? l?n, đ??ng xá thì dài, công vi?c thì đòi h?i chi?m h?t th?i gian m?i ngày. Nh?ng th?i gian dành l?i cho gia đình và nhà c?a không còn nhi?u. Và d?ch v? giúp vi?c nhà t? đó cũng hình thành. Bài v [続きを読む]
 • Dịch vụ giúp việc nhà quận 6
 • D?ch V? Giúp Vi?c Nhà Qu?n 6 ? Nh?ng L?u Ý Khi Ch?n D?ch V? Giúp Vi?c Gia ĐìnhTrong xã h?i ngày nay, con ng??i luôn ph?i đ?i di?n v?i bi?t bao nhiêu là b? b?n c?a công vi?c t? cu?c s?ng. Nh?t là ? nh?ng thành ph? l?n, đ??ng xá thì dài, công vi?c thì đòi h?i chi?m h?t th?i gian m?i ngày. Nh?ng th?i gian dành l?i cho gia đình và n [続きを読む]
 • Dịch vụ giữ em bé quận 3 ? có nên hay không
 • Là cha m?, ai cũng mong mu?n dành th?i gian chăm sóc và ? bên c?nh nh?ng đ?a tr? c?a mình. Nh?ng cu?c s?ng phát tri?n thì nh?ng đi?u ?y ph?i nh??ng ch? cho nhi?u đi?u khác h?n n?a và dich v? gi? em bé qu?n 3 chính là gi?i pháp hàng đ?u.Có m?t đi?u không ai có th? ph? nh?n r?ng tr? em ngày nay đang d?n khôn l?n và phát tri?n nhanh [続きを読む]
 • Dịch vụ giữ trẻ sơ sinh quận 3
 • Nuôi d??ng và chăm sóc tr? s? sinh không ph?i là vi?c d? dàng, đ?c bi?t đ?i v?i nh?ng ai m?i l?n đ?u làm cha m? và có l? c?n l?m m?t d?ch v? gi? tr? s? sinh đ? kh?c ph?c và c?i thi?n nh?ng đi?u ?y.Trong cu?c s?ng hi?n đ?i ngày nay, vi?c cha m? không có th?i gian đ? chăm sóc và nuôi d??ng con cái h?n là đi?u d? hi?u, v?i [. [続きを読む]
 • Dịch vụ bảo mẫu quận 1
 • Không ch? d?ch v? b?o m?u qu?n 1 mà d?ch v? b?o m?u ? các qu?n khác c?a thành ph? H? Chí Minh cũng đang nh?n đ??c s? quan tâm c?a r?t nhi?u khách hàng. S? gia tăng c?a kh?i l??ng công vi?c cũng nh? nh?ng lo toan cu?c s?ng đã khi?n cho các nhi?u ng??i có ít th?i gian đ? chăm sóc gia đình h?n, đ?c bi?t là chăm sóc tr? nh?, tr? [続きを読む]
 • Dịch vụ trông trẻ sơ sinh quận 1
 • Cùng v?i s? phát tri?n c?a nh?p s?ng hi?n đ?i, các h? gia đình hi?n nay càng ít có th?i gian đ? chăm sóc cho gia đình, đ?c bi?t là tr? s? sinh. Trong khi đó, tr? s? sinh l?i là đ?i t??ng c?n nh?n đ??c s? quan tâm, chăm sóc chu đáo h?n c?. N?m gi?i quy?t v?n đ? này, d?ch v? trông tr? s? sinh qu?n 1 đã ra đ?i và không ng?ng m [続きを読む]
 • Dịch vụ Việt M? ? Công ty nuôi người già tại nhà
 • Khi còn nh?, chúng ta l?n lên trong s? yêu th??ng và bao b?c c?a cha m?. Khi cha m? v? già, nghĩa v? và trách nhi?m c?a chúng ta chính là chăm sóc và báo đáp công ?n d??ng d?c sinh thành đó. Công ty nuôi ng??i già t?i nhà Vi?t M?, h?n ai h?t, hi?u và s?n sàng s? chia nh?ng khó khăn mà b?n đang g?p ph?i. Hãy đ? chúng tôi, thay b?n [続きを読む]
 • DỊCH VỤ GIỮ TRẺ SƠ SINH QUẬN 2
 • Đ?i v?i nh?ng gia đình có b? m? làm công ch?c ho?c nhân viên công s?, đ?c bi?t là bác sĩ hay công an thì vi?c dành th?i gian đ? tìm hi?u v? ki?n th?c chăm con đúng cách cũng là m?t công vi?c khó khăn. Vì lý do đó chúng tôi s? gi?i thi?u đ?n các b?n cách chăm tr? s? sinh và d?ch v? gi? tr? s? sinh qu?n 2.D?ch v? gi? [...]The p [続きを読む]
 • DỊCH VỤ TRÔNG EM BÉ QUẬN 2
 • Đ?i v?i nh?ng ng??i m?i làm m? l?n đ?u, trong giai đo?n sau khi sinh này l?i càng khó khăn h?n vì thi?u kinh nghi?m và k? năng chăm sóc con nh?. Ngoài ra, h? còn ph?i dành th?i gian cho công vi?c, đ?i m?t v?i khó khăn, v?t v?. Và nh? có d?ch v? trông em bé qu?n 2 đã giúp đ? các ông b?, bà m? ? thành ph? H? Chí Minh ph?n nào b?t [続きを読む]
 • Dịch vụ chăm sóc cụ ông, cụ bà quận 1 ? Công ty giúp Việt M?
 • Cu?c s?ng b?n r?n, con cái không th? giành th?i gian c? ngày ? nhà đ? chăm sóc các c? ông, c? bà. Th?u hi?u nh?ng v?n đ? này, Công ty giúp vi?c Vi?t M? đã đ?a ra d?ch v? chăm sóc c? ông c? bà hi?n nay đã có t?i qu?n 1 thành ph? H? Chí Minh.Hình 1. Chăm sóc, trò chuy?n cùng ng??i cao tu?iD?ch v? chăm sóc c? ông, [...]The post D [続きを読む]
 • Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi Quận 1
 • V?i mong mu?n đem l?i ni?m vui và h?nh phúc cho l?p ng??i cao tu?i cũng nh? s? yên tâm c?a nhi?u gia đình có ng??i b? b?nh. Vì th? lo?i hình d?ch v? chăm sóc ng??i cao tu?i c?a chúng tôi ngày càng đáp ?ng đ??c nhu c?u c?a các gia đình. Hãy đ? d?ch v? chăm sóc ng??i cao tu?i Quâ?n 1 đ? chúng tôi giúp b?n trong v?n đ? chăm s [続きを読む]
 • Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi Quận 1
 • V?i mong mu?n đem l?i ni?m vui và h?nh phúc cho l?p ng??i cao tu?i cũng nh? s? yên tâm c?a nhi?u gia đình có ng??i b? b?nh. Vì th? lo?i hình d?ch v? chăm sóc ng??i cao tu?i c?a chúng tôi ngày càng đáp ?ng đ??c nhu c?u c?a các gia đình. Hãy đ? d?ch v? chăm sóc ng??i cao tu?i Quâ?n 1 đ? chúng tôi giúp b?n trong v?n đ? chăm s [続きを読む]
 • TIÊU CHUẨN CHỌN CÔNG TY CUNG ỨNG NGƯỜI CHĂM EM BÉ
 • Câu tr? l?i n?m ngay trong câu h?i mà các m? đ?t ra, đ??ng nhiên là c?n m?t công ty có th? cung ?ng ng??i chăm sóc em bé m?t cách khoa h?c, chu đáo. V?y nh?ng tiêu chí nào c?n chú ý khi ch?n công ty cung ?ng d?ch v? ng??i chăm em bé? T?t nhiên là c?n và ph?i có d?ch v? uy tín, chuyên nghi?p và t?n tình.Công ty cung ?ng ng??i ch [続きを読む]
 • TIÊU CHUẨN CHỌN CÔNG TY CUNG ỨNG NGƯỜI CHĂM EM BÉ
 • Công Ty Cung ?ng Ng??i Chăm Em Bé Chuyên Nghi?pCâu tr? l?i n?m ngay trong câu h?i mà các m? đ?t ra, đ??ng nhiên là c?n m?t công ty có th? cung ?ng ng??i chăm sóc em bé m?t cách khoa h?c, chu đáo. V?y nh?ng tiêu chí nào c?n chú ý khi ch?n công ty cung ?ng d?ch v? ng??i chăm em bé? T?t nhiên là c?n và ph?i có d?ch v? uy tín, chuyê [続きを読む]
 • Dịch vụ chăm sóc bệnh nhân Quận 1 ? Công ty giúp việc Việt M?
 • Hi?n t?i, Công ty giúp vi?c Vi?t M? đ?a d?ch v? ph? sóng g?n nh? t?t các qu?n n?i thành TP H? Chí Minh. Các gia đình sinh s?ng t?i Quâ?n 1 hi?n t?i đ?u có th? tìm đ?n d?ch v? chăm sóc b?nh nhân Quâ?n 1 c?a Công ty giúp Vi?c Vi?t M? đ? đ??c chia s? v? th?i gian cũng nh? ch?t l??ng chăm sóc nh?ng ng??i thân yêu c?a mình.D?c [続きを読む]
 • Dịch vụ chăm sóc bệnh nhân Quận 1 ? Công ty giúp việc Việt M?
 • D?ch V? Chăm Sóc B?nh Nhân Quâ?n 1 ? Công Ty Giúp Vi?c Vi?t M?Hi?n t?i, Công ty giúp vi?c Vi?t M? đ?a d?ch v? ph? sóng g?n nh? t?t các qu?n n?i thành TP H? Chí Minh. Các gia đình sinh s?ng t?i Quâ?n 1 hi?n t?i đ?u có th? tìm đ?n d?ch v? chăm sóc b?nh nhân Quâ?n 1 c?a Công ty giúp Vi?c Vi?t M? đ? đ??c chia s? v? th?i gian c [続きを読む]
 • CÔNG TY GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH QUẬN 8 NÀO UY TÍN NHẤT TP.HCM?
 • Gia đình b?n đang c?n ng??i giúp vi?c theo gi?, giúp vi?c theo tháng (? l?i ho?c không ? l?i), hay giúp vi?c cho ng??i n??c ngoài. Hãy liên h? v?i công ty chúng tôi ? Giúp vi?c Vi?t M?.Công ty giúp vi?c gia đình qu?n 8 cung ?ng Giúp vi?c theo gi?Gia đình b?n có ít ng??i, di?n tích nhà t??ng đ?i nh? ho?c gia đình b?n th??ng xuyên [続きを読む]
 • Dịch vụ chăm sóc người lớn tuổi Quận 1
 • Hi?n nay v?n đ? khi?n nhi?u ng??i lo l?ng và khó gi?i quy?t đó chính là làm sao đ? có th? v?a làm vi?c t?t v?a có th?i gian chăm sóc, trò chuy?n cùng ông bà, cha m?…Đ? giúp các b?n v?i đi gánh n?ng, và không ph?i lo l?ng khó x?, d?ch v? chăm sóc ng??i l?n tu?i Qu?n 1 đã ra đ?i đ? gi?i quy?t các v?n đ? đó.? các thành ph [続きを読む]