Quay Mat さん プロフィール

 • 
Quay Matさん: Quay Mat
ハンドル名Quay Mat さん
ブログタイトルQuay Mat
ブログURLhttp://giupviecvietmy.com
サイト紹介文介護保険
自由文40歳以上の方が対象となり、日常生活を営むにあたり支援が必要になった場合に申請が可能です。
ただし、40歳以上65歳未満の方は、介護保険が定める高齢にともなう疾病に該当する必要があります。65歳以上の方は、病名の制限はありません。

該当疾患は以下の通りです。

1. がん末期
2. 関節リウマチ
3. 筋委縮性側索硬化症
4. 後縦靭帯骨化症
5. 骨折をともなう骨粗鬆症
6. 初老における認知症
7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 【パーキンソン病関連疾患】
8. 脊髄小脳変性症
9. 脊柱管狭窄症
10. 早老症
11. 多系統委縮症
12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13. 脳血管疾患
14. 閉塞性動脈硬化症
15. 慢性閉塞性肺疾患
16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
申請は市区町村役場の介護保険窓口にて、申請を受け付けています。
お近くの地域包括支援センターに申請を依頼することもできます。
※地域包括支援センターは、医療福祉相談室にてご紹介が可能です。

参加カテゴリー
更新頻度(1年)情報提供18回 / 18日(平均7.0回/週) - 参加 2017/06/06 18:09

Quay Mat さんのブログ記事

 • 過去の記事 …
 • Công ty giúp việc gia đình quận 12
 • Công Ty Giúp Vi?c Gia Đình Qu?n 12Khi thuê và l?a ch?n ? Công ty giúp vi?c gia đình qu?n 12 b?n c?n ph?i l?u ý m?t s? đi?m v? kinh nghi?m, th?i gian thuê, làm vi?c…Cu?c s?ng b?n b? bao lo toan v?t v?, nhi?u khi ng??i ph? n? không th? m?t mình cáng đáng cho xu? công vi?c và vi?c nhà, lúc này ? Công ty giúp vi?c gia đình qu?n 12 là g [続きを読む]
 • Công ty chăm em bé tại TPhcm
 • Công Ty Chăm Em Bé T?i TphcmĐ? ch?n đ??c ng??i giúp vi?c trông tr? ? Công ty chăm em bé t?i TPhcm chuyên nghi?p b?n nên l?u ý v? nh?ng kinh nghi?m v? tính cách, s?c kh?e…Ph? n? hi?n đ?i ph?i đ?m nhi?m r?t nhi?u công vi?c t? đi làm, vi?c nhà cho đ?n chăm tr? nh?. B?n không th? phân thân đ? có th? hoàn thành m?i công vi?c trong [続きを読む]
 • Dịch vụ giúp việc nhà quận 1 ? Hồ Chí Minh
 • D?ch V? Giúp Vi?c Nhà Qu?n 1 T?i H? Chí MinhD?ch v? giúp vi?c gia đình Vi?t M? chuyên cung c?p d?ch v? giúp vi?c nhà qu?n 1 t?i TP H? Chí Minh. V?i đ?i ngũ nhân viên chuyên nghi?p, uy tín chúng tôi xin gi?i thi?u đ?n b?n nh?ng gói d?ch v? t?t nh?t, ch?t l??ng nh?t, giúp mái ?m c?a b?n luôn yên vui, h?nh phúc và tràn ng?p yêu th?? [続きを読む]
 • Dịch vụ chăm sóc trẻ em chuyên nghiệp tại nhà
 • D?ch V? Chăm Sóc Tr? Em Chuyên Nghi?p T?i NhàVì sao các b?c cha m? nên l?a ch?n D?ch v? chăm sóc tr? em chuyên nghi?pt?i Vi?t M?? V?i các gói d?ch v? uy tín, t?n tâm, t?n tình, chúng tôi mang đ?n cho con b?n s? chăm sóc chu đáo, ân c?n nh? vòng tay c?a m?.D?ch v? chăm sóc tr? em chuyên nghi?p t?i nhàVi?t M? giúp b?n xóa tan đi [続きを読む]
 • Dịch vụ giữ em bé sơ sinh tại TPhcm
 • D?ch v? gi? em bé s? sinh chuyên nghi?p t?i TPhcmD?ch v? giúp vi?c gia đình Vi?t M? chuyên cung c?p d?ch v? gi? em bé t?i TPhcm. V?i đ?i ngũ nhân viên chuyên nghi?p, uy tín chúng tôi xin gi?i thi?u đ?n b?n nh?ng gói d?ch v? t?t nh?t, ch?t l??ng nh?t, giúp b?n yên tâm b??c cùng bé trên đo?n đ??ng đ?u đ?i.D?ch V? Gi? Em Bé Chuyê [続きを読む]
 • Dịch vụ giúp việc nhà uy tín Tphcm
 • D?ch V? Giúp Vi?c Nhà Uy Tín TphcmD?ch v? giúp vi?c nhà uy tín t?i thành ph? H? Chí Minh ? Công ty giúp vi?c Vi?t M? đang là m?t trong nh?ng d?ch v? đ??c quan tâm nh?t hi?n nay. Đ?c bi?t ? Thành ph? H? Chí Minh ? n?i có môi tr??ng s?ng năng đ?ng nh?t Vi?t Nam. Ng??i dân ? đây đa ph?n là nhân viên văn phòng, công nhân viên ch?c [続きを読む]
 • Dịch vụ chăm em bé chuyên nghiệp
 • D?ch V? Chăm Em Bé Chuyên Nghi?p T?i Tp. H? Chí MinhSau khi sinh nhi?u bà m? ph?i đi làm tr? l?i và đ?i m?t v?i đ?ng công vi?c áp l?c nên không có nhi?u th?i gian chăm em bé, đó là lý do d?ch v? chăm em bé chuyên nghi?p ngày càng phát tri?n.Cu?c s?ng ngày càng hi?n đ?i, ph? n? ngày nay không còn ph?i ? nhà sinh con r?i t?t b?t sán [続きを読む]
 • Công ty giúp việc gia đình chuyên nghiệp tại TPhcm
 • Công Ty Giúp Vi?c Gia Đình Chuyên Nghi?p T?i TPhcmHi?n nay ? TP.HCM nhi?u gia đình đang có nhu c?u tìm ki?m công ty giúp vi?c gia đình chuyên nghi?p nh?m giúp h? gi?m thi?u các n?i lo v? vi?c nhà và chuyên tâm h?n trong công vi?c c?a mình.Tìm ki?m m?t công ty giúp vi?c gia đình chuyên nghi?p v?n đang là v?n đ? đau đ?u c?a khách hàng. [続きを読む]
 • Dịch vụ giúp việc nhà quận 5
 • D?ch V? Giúp Vi?c Nhà Qu?n 5 Chuyên Nghi?pD?ch v? giúp vi?c nhà qu?n 5 t?i Công ty Vi?t M? đ?m b?o ch?t l??ng ph?c v? v?i đ?i ngũ t?n tâm, chu đáo có trách nhi?m v?i công vi?c.B?t c? ai cũng hi?u đ??c t?m quan tr?ng c?a ngôi nhà đ?i v?i b?n thân mình, nó là n?i sinh ho?t chung c?a gia đình, n?i phát tri?n tình c?m gi?a ng??i [続きを読む]
 • Dịch vụ cung ứng người chăm em bé tại TPhcm
 • D?ch V? Cung ?ng Ng??i Chăm Em Bé T?i TPhcmD?ch v? cung ?ng ng??i chăm em bé trong c? giai đo?n s? sinh và giai đo?n l?n h?n đ?m b?o cho s? phát tri?n toàn di?n và an toàn cho tr?.Chăm em bé là công vi?c h?t s?c quan tr?ng khi t?o ti?n đ? cho s? phát tri?n c?a nh?ng m?m non t??ng lai cho đ?t n??c. Đ?m b?o cho tr? em phát tri?n t?t n [続きを読む]
 • Công ty giúp việc gia đình quận 9
 • Công Ty Giúp Vi?c Gia Đình Qu?n 9Công ty giúp vi?c gia đình qu?n 9Vi?t M? cung c?p cho b?n d?ch v? giúp vi?c đa d?ng, ti?n ích, nhanh chóng, đ?m b?o các yêu c?u mà b?n đ?a ra.Qu?n 9 là m?t qu?n thu?c khu v?c phía đông Thành ph? H? Chí Minh, có di?n tích l?n và th?a dân nh?t so v?i các qu?n còn l?i c?a Thành ph? H? Chí Minh. Chính [続きを読む]
 • Bạn biết gì về công ty giúp việc gia đình quận 11?
 • Công Ty Giúp Vi?c Gia Đình Qu?n 11Công ty giúp vi?c gia đình qu?n 11 Vi?t M? luôn đem l?i cho khách hàng ch?t l??ng d?ch v? t?t nh?t, giá c? h?p d?n và các chính sách các t?i công ty cũng c?c kì t?t.B?n bi?t gì v? công ty giúp vi?c gia đình qu?n 11?Cu?c s?ng hi?n đ?i luôn b?n b? v?i công vi?c c? quan, vi?c nhà khi?n nhi?u c?p v? [続きを読む]
 • Vì sao bạn nên chọn dịch vụ giúp việc nhà Quận 3
 • D?ch V? Giúp Vi?c Nhà Qu?n 3Vì Sao B?n Nên Ch?n D?ch V? Giúp Vi?c Nhà Qu?n 3?Trong cu?c s?ng hi?n đ?i, b?n r?n nh? hi?n nay, ph? n? đã kh?ng đ?nh vai trò c?a mình ngoài xã h?i. H? cũng đ?m nh?n nh?ng tr?ng trách, nh?ng công vi?c l?n không khác gì nam gi?i. Chính vì v?y, h? không còn nhi?u th?i gian dành cho vi?c n?i tr? gia đình v [続きを読む]
 • Công ty giúp việc nhà quận 4 ? Top 10 Dịch vụ Uy Tín
 • Công ty giúp vi?c nhà qu?n 4 ? Top 10 D?ch v? Uy TínXã h?i ngày càng phát tri?n, ch?t l??ng cu?c s?ng c?a con ng??i cũng ngày càng t?t h?n vì th? h? cũng đã tr? nên b?n r?n r?t nhi?u, kho?ng th?i gian b?n dành cho gia đình thì ngày càng ít đi, ph?i là m?t ng??i ph? n? có s?c ch?u đ?ng gi?i, có s? phân công khoa h?c m?i có th? [続きを読む]
 • Công ty giúp việc nhà quận 3 ? Top 10 Dịch vụ Uy Tín
 • Công ty giúp vi?c nhà qu?n 3 ? Top 10 D?ch v? Uy TínCông ty giúp vi?c nhà qu?n 3 Vi?t M? là m?t công ty chuy?n cung c?p d?ch v? giúp vi?c gia đình ? l?i ho?c theo gi? t?i qu?n 3 nói riêng và toàn khu v?c qu?n huy?n ? thành ph? H? Chí Minh nói chung ? D?ch v? Uy tín và Chuyên nghi?p. Công ty giúp vi?c nhà qu?n 3 ? H? Chí Minh chúng tôi [続きを読む]
 • Công ty giúp việc nhà Quận 2 ? Top 10 Dịch vụ Uy Tín
 • Công ty giúp vi?c nhà Qu?n 2 ? Top 10 D?ch v? Uy TínTrong đ?i s?ng phát tri?n hi?n đ?i ngày nay, nhi?u gia đình không còn nhi?u th?i gian đ? làm các công vi?c nhà, chăm sóc gia đình,… tr? thành n?i lo c?a các bà m? b?n r?n. Th?u hi?u nh?ng khó khăn ?y, Công ty giúp vi?c nhà qu?n 2 Vi?t M? chúng tôi đ??c thành l?p đ? gi?i quy?t n [続きを読む]
 • Công ty giúp việc nhà quận 1 ? Top 10 Dịch vụ Uy Tín
 • Công ty giúp vi?c nhà qu?n 1 ? Top 10 D?ch v? Uy TínCông ty giúp vi?c nhà t?i qu?n 1 ? Vi?t M? chuyên cung c?p ng??i giúp vi?c ăn ? l?i ho?c theo gi?, giúp vi?c chăm sóc bé, chăm sóc ông bà cho gia đình ? qu?n 1 nói riêng và toàn Tp. H? Chí Minh nói chung v?i nh?ng gia đình làm vi?c công s?, kinh doanh, nh?ng ng??i làm vi?c b?n r?n c [続きを読む]
 • 過去の記事 …