MANTRETRUC.COM さん プロフィール

 • 
MANTRETRUC.COMさん: MANTRETRUC.COM
ハンドル名MANTRETRUC.COM さん
ブログタイトルMANTRETRUC.COM
ブログURLhttp://www.mantretruc.com/
サイト紹介文http://www.mantretruc.com/2017/06/cung-cap-thi-cong-manh-sao-tre-truc-tai-binh-duong.html
自由文Cung cấp mành trúc che nắng che mưa giá rẻ
参加カテゴリー
更新頻度(1年)情報提供53回 / 83日(平均4.5回/週) - 参加 2017/06/27 13:25

MANTRETRUC.COM さんのブログ記事

 • RÈM TRE CAO CẤP CHE NẮNG CHO NHÀ GỖ
 • Đ? có m?t căn phòng đ?p,m?t s? ti?n nghi đ?y mà không kém ph?n sang tr?ng,rèm tre cao c?p m?t lo?i rèm sáo t? nhiên r?t nhi?u nhà hàng khác s?n hay các khu resot đã ch?n l?a tin dùng.Đ?c bi?t v?i nhi?u gia ch? yêu thích s? nh? nhàng đi?m đ?m,g?n g?i v?i thiên nhiên.Sau đây New blinds xin gi?i thi?u công trình nhà Anh Hoàng t?i [続きを読む]
 • MÀNH TRÚC CHE NẮNG TRƯỜNG HỌC TẠI CẦN THƠ
 • Mành trúc,mành n?a là s?n ph?m trang trí c? x?a có tác d?ng che n?ng che m?a ngoài tr?i,t?o c?m giác ?m áp v? mùa đông và ch?ng n?ng t?o c?m giác mát m? cho mùa hè.Mành trúc có hai lo?i mành trúc trang trí n?i th?t và mành trúc ngo?i th?t.Tháng 8 chúng tôi l?p đ?t mành tre trúc ngo?i th?t cho tr??ng h?c Qu?c T? Hòa Bình đ [続きを読む]
 • CUNG CẤP THANG TRE GIÁ TỐT TẠI HCM
 • Qua bàn tay khéo léo c?a ng??i th?,nh?ng cây hóp,cây t?m vông chân quê m?c m?c đã tr? thành m?t v?t d?ng quan tr?ng trong cu?c s?ng c?a m?i gia đình ng??i dân vi?t nam.Chi?c thang tre s? theo cu?c s?ng c?a ng??i Vi?t Nam đi su?t hành trình th?i gian, g?n gũi thân thu?c v?i đ?i s?ng c?a ng??i dân quê h??ng Viêt Nam.Khi làm thang [続きを読む]
 • CHIẾU TRÚC TỐT GIÁ RẺ TẠI TP.HCM
 • Chi?u trúc là m?t s?n ph?m không th? thi?u trong căn phòng ng? c?a ng??i Vi?t đ?c bi?t là vào mùa nóng. Mùa hè s? r?t khó ch?u khi n?ng nóng, ch?c h?n các b?n r?t mu?n tìm mua cho mình m?t chi?c chi?u trúc t?t nh?t cho gia đình. Nh?ng không ph?i ai cũng có th? tìm mua cho mình đ??c chi?c chi?u trúc giá r?, s?n xu?t t?i vi?t na [続きを読む]
 • RÈM TRÚC NÂU CHE NẮNG QUÁN ĂN NHẬT
 • Rèm trúc c?t nâu che n?ng trong nhà đang đ??c nhi?u ng??i dân t?i tp.hcm tin dùng không nh?ng màu s?c h?p phong th?y mà m?c đ? che n?ng m?a t?t.Rèm trúc, m?t s?n ph?m trang trí c? x?a, có tác d?ng che n?ng, thông gió, t?o c?m giác ?m áp, mát m?, t??i t?n. Là tre trúc t? nhiên nên mành không làm ?nh h??ng t?i s?c kh?e con ng??i.M [続きを読む]
 • CÔNG TRÌNH MÀNH SÁO CHỐNG NẮNG TẠI QUẬN 2
 • M?t s? anh ch? r?t băn khoăn khi không bi?t s? d?ng lo?i rèm che n?ng nào cho phù h?p v?i không gian và m?c đ? hài hòa t?ng th? c?a căn nhà.V?y có cách nào đ? ch?n cho mình m?t t?m rèm che n?ng trong nhà t?t nh?t và phù h?p nh?t. Sau đây New Blinds xin chia s? cho anh ch? m?t m?u s? m?u rèm che n?ng mà các khách hàng N??c Ngo [続きを読む]
 • ẤN TƯỢNG MÀN TRE VẼ TRANH ĐỘC ĐÁO TẠI HCM
 • Nhu c?u dùng mành tre che n?ng che m?a ngoài tr?i ngày càng cao bên c?nh đó mành tre dùng trang trí n?i th?t và là b?c vách dùng đ? che n?ng che ch?n hi?u qu?,khi c?n th? xu?ng khi không c?n thi?t có th? kéo lên.V?i s? ti?n d?ng c?a mành tre và s? t? nhiên nên mành tre đ??c r?t nhi?u ng??i dân s? d?ng.Sau đây New Blinds xin gi?i [続きを読む]
 • LẮP ĐẶT RÈM TRÚC CHO CĂN TIN TẠI BÌNH DƯƠNG
 • Rèm trúc che n?ng m?a căn tin đ??c s? d?ng khá r?ng rãi và tr? nên ph? bi?n nhi?u công ty, nhà hàng t?i TP.HCM,và Các khu công nghi?p Tĩnh Bình D??ng. B?i kh? năng che m?a, che n?ng và đ? b?n cao so v?i các lo?i mành che n?ng thông th??ng.New Blinds cung c?p và l?p đ?t Công trình mành trúc che n?ng cho căn tin Công ty Zip Son T?i Kh [続きを読む]
 • RÈM TRE TRÚC TRANG TRÍ NỘI THẤT HCM
 • Đ? làm đ??c m?t t?m rèm ?ng trúc, ng??i th? c?n ph?i có đôi tay khéo léo và tr?i qua nhi?u công đo?n: ch?n trúc, x? dây, lên khung, s?n c?nh...Trúc đ? làm mành th??ng là ph?n ng?n và đ??c c?t v?i m?t kích th??c nh?t đ?nh.Trúc đ??c v? sinh, b? đi ph?n v? ngoài r?i ph?i t? 3 đ?n 4 n?ng Làm mành trúc không khó nh?ng đ [続きを読む]
 • ĐỊA CHỈ BÁN CÂY MẠNH TÔNG GIÁ RẺ TP.HCM
 • Tre m?nh tông loài cây đa tác d?ng đ?i v?i đ?i s?ng con ng??i. Thân tre làm nguyên li?u gi?y, s?n xu?t ván ép và làm hàng th? công m? ngh?. Cây tre m?nh tông còn s?n xu?t các m?t hàng th? công m? ngh?, d?ng c? th? d?c th? thao, nh?c c?, bàn gh? tre, t? tre, gi??ng tre chi?u t? thô s? đ?n cao c?p, làm thu?c ch?a b?nh, làm th?c [続きを読む]
 • MÀNH TRÚC CAO CẤP CHE CHẮN BAN THỜ
 • Mành trúc cao c?p che ch?n bàn th? là s?n ph?m r?t c?n thi?t và g?n gũi v?i nhi?u gia đình, giúp che ch?n và phân chia khu v?c bàn th? v?i khu v?c bên ngoài. S? d?ng rèm tre trúc che ch?n bàn th? giúp tăng thêm tính th?m m?, l?ch s? và thêm ph?n nh? nhàng.Hi?n nay trong gia đình ng??i Vi?t Nam cho dù gi?u hay nghèo cũng không th? t [続きを読む]
 • CHỌN RÈM CHE NẮNG BAN CÔNG CHO GIA ĐÌNH
 • Ch?n rèm che n?ng cho ban công gia đình, đang là nhu c?u thi?t y?u c?a c?a nhi?u gia đình có ban công h??ng tây th??ng xuyên b? n?ng m?a t?t vào nhà.Vi?c che n?ng ban công s? giúp t?o kho?ng râm mát,thoáng đãng cho gia đình,v?a b?o v? đ? n?i th?t bên trong không b? h? h?ng do n?ng chi?u vào. Hi?n nay rèm che n?ng ban công t?i ?u [続きを読む]
 • MÀNH TĂM TRE CHE NẮNG HCM
 • Mành tăm tre che n?ng là lo?i mành trúc t? nhiên đ??c làm t? cây tre cây trúc và đ??c che nh? ra thành các nan nh? nh? tăm. Hiê?n nay, ma?nh tăm che nă?ng ? tp.hcm râ?t đ???c nhiê?u ng???i ?u chuô?ng b??i ma?nh tre râ?t tiê?n du?ng, không chi? da?nh đê? chô?ng nă?ng, ma? co?n co? thê? trang tri? nha? ??, ma?nh tre cu [続きを読む]
 • MÀNH TRÚC NGOÀI TRỜI CHỐNG NẮNG TỐT
 • Mành trúc ngoài tr?i ch?ng n?ng m?a phù h?p v?i t?ng mùa,đ? c?i thi?n tâm tr?ng c?a ng??i s?ng trong nhà. S? d?ng ch?t li?u tre trúc đ? t?o không gian ?m cúng vào mùa đông và mát m? vào mùa hè. Nh?ng chi?c rèm tre trúc không ch? có m?c đích che n?ng, gió mà t?m màn tre trúc còn có th? mang l?i v??ng khí cho ngôi nhà c?a [続きを読む]
 • LẮP MÀNH TRE TRÚC CÔNG TY HYUN DAE SM VINA
 • Mành tre New Blinds chuyên t? v?n , thi?t k? , thi công l?p đ?t các s?n ph?m màn rèm tre trúc cho T? gia, văn phòng, nhà hàng, khách s?n, quán cafe, d?ch v? spa, công ty. Tháng 6/2017 New Blinds cung c?p và l?p đ?t mành n?a nan nh? cho công ty HYUN DAE SM VINA Bình D??ng v?i công d?ng che n?ng cho công nhân làm vi?c cùng v?i công d?ng ch [続きを読む]
 • CHUYÊN CUNG CẤP RÈM TRE TRÚC TP.HCM
 • V?i xu th? rèm tre trúc ngày càng thông d?ng t?i TP H? Chí Minh nh? hi?n nay. Chúng tôi C? s? mành trúc New Blinds. Chuyên cung c?p các các lo?i rèm tre trúc, v?i nhi?u ch?ng lo?i, rèm tre trúc trong nhà, ngoài tr?i đ??c gia công r?t t? mĩ b?i nh?ng bàn tay th? lành ngh? v? rèm tre trúc lâu năm. M?t s? hình ?nh công trình mành tr [続きを読む]
 • CÔNG DỤNG CỦA MÀNH TRÚC NGOÀI TRỜI
 • Nói đ?n công d?ng c?a mành tre trúc che n?ng thì nhi?u ng??i dùng t?i Tp.hcm c?ng đã bi?t v? công d?ng tuy?t v?i c?a t?m màn sáo trúc này.Mành sáo tre trúc đ??c làm t? nguyên li?u tre , trúc, n?a t? nhiên qua các giai đo?n ch?n l?c kĩ l??ng. Và qua nh?ng bàn tay c?a nh?ng ng??i th? lành ngh? trong làng ngh? truy?n th?ng t?i mi? [続きを読む]
 • MÀNH TRE TRÚC CHE NẮNG BIỆT THỰ NHÀ PHỐ
 • Hi?n nay nhi?u nhà ph? t?i TP.HCM đã s? d?ng mành trúc đ? che n?ng ban công bi?t th?,mành trúc có tác d?ng r?t l?n t?i s?c kh?e con ng??i,v?i công d?ng che n?ng,mành tre trúc còn nhi?u công d?ng khác mà quý anh ch? còn ch?a bi?t...Mành trúc che n?ng ngoài tr?i che n?ng cho nhà ph? bi?t th? tôn lên v? đ?p sang tr?ng,mành trúc còn [続きを読む]
 • MÀNH TRÚC NAN CẬT CHE NĂNG NỘI NGOẠI THẤT
 • Mành trúc nan c?t che n?ng trong nhà và ngoài tr?iHi?n nay trên thi? tr???ng hiê?n nay co? râ?t nhiê?u ca?c sa?n phâ?m du?ng đê? che, chô?ng nă?ng nh? màn g?, rèm nh?a cu?n.. Tuy nhiên, không pha?i ai cu〜ng biê?t đê?n sa?n phâ?m Ma?nh tre tru?c che n?ng n?i th?t và ngo?i th?t. Va? chă?c hă?n ca?c ba?n cu〜ng i?t biê?t vê? l [続きを読む]
 • ẤN TƯỢNG VỚI HÀNG RÀO ỐP MÀNH TRE TRÚC QUẬN 2
 • Nói đ?n ngo?i th?t thì chúng ta s? liên t??ng ngay đ?n không gian sân v??n,ti?u c?nh.Và bao b?c xung quanh ngôi nhà,sân v??n là dãy hàng rào b?o v?.Có ng??i thì nghĩ ngay t?i làm hàng rào b?ng bê tông hay s?t thép...Nh?ng thay vì các v?t li?u đó đ? t?o m?t không gian thân thi?n,g?n g?i v?i thiên nhiên,chúng ta có th? ?p hàn [続きを読む]
 • GỬI MÀNH TRÚC VỀ CÁC TĨNH MIỀN TÂY
 • New Blinds nh?n cung c?p và g?i mành sáo tre trúc v? các tĩnh Long An, Đ?ng Tháp, Ti?n Giang, An Giang, B?n Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, H?u Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, B?c Liêu, Cà Mau. L?p mành trúc che n?ng ban công Là đ?n v? cung c?p và l?p đ?t mành trúc đ?u tiên t?i mi?n nam.Chúng tôi có d?ch v? g?i màn sáo tre trúc v? các t [続きを読む]
 • RÈM NHỰA NGOÀI TRỜI NGĂN NƯỚC MƯA TẠT VÀO NHÀ
 • Rèm nh?a ngoài tr?i che m?a v?i tính năng đa d?ng và ?u vi?t cho chúng ta th?a s?c sáng t?o và ?ng d?ng không ng?.Các nan màn nh?a 1 - 2cm d?ng màn sáo c?a ngang có các nan khít ch?n m?a n?ng t?t,ch?ng tia t? ngo?i, phù h?p v?i nhu c?u che ch?n n??c m?a t?t vào nhà, ngăn c?n gió b?i, mùi hôi gây b?t ti?n và làm phi?n đ?n cu? [続きを読む]
 • MÀN SÁO TRÚC CHE NẮNG NGOÀI TRỜI TIỀN GIANG
 • Màn sáo trúc che n?ng ngoài tr?i đ??c dùng r?ng rãi kh?p c? n??c đ?c bi?t là các tinh phía b?c.Nh?ng đ?c bi?t v?i th?i ti?t phía nam đang r?t c?n thi?t khi nhu c?u khách hàng ch?n màn tre trúc đ? che n?ng ban công ? các t?nh nh? Ti?n Giang,Long An,Tp.Hcm m?t s? khu v?c t?i mi?n tây luôn yêu thích và ch?n màn trúc Mành trúc có g [続きを読む]
 • BÁN CÂY TRE CÂY TRÚC LÀM HÀNG RÀO
 • Bán cây trúc,cây tre t?i qu?n Bình th?nh,C? s? New Blinds chúng tôi nh?n cung c?p cây tre cây trúc s? l??ng l?n nh? cho các nhà hàng hay các nhà dân mu?n dùng cây tre cây trúc đ? làm hàng rào hay m?t công trình nào đó mà anh quý khách c?n dùng. Hi?n này dùng cây tre cây trúc làm hàng rào đang là th? m?nh c?a c? s? New Blinds,nhi [続きを読む]
 • MÀNH NỨA CHE NẮNG QUÁN CÀ PHÊ QUẬN 9
 • Tháng 5 v?a qua New Blinds đã thi công l?p đ?t công trình mành n?a che n?ng quán cà phê fone qu?n 9,s?n ph?m đ??c khách hàng ch?n đ? che n?ng,che m?a,v?i nguyên li?u là tre n?a t? nhiên,k?t h?p v?i phong cách dân dã c?a quán t?o nên v? đ?p m?c m?c và lôi cu?n khách hàng.V?i tính th?m m? cao lên nhi?u quán cà phê t?i qu?n 9 đ [続きを読む]